Home

Ehemalige Dekane

 Ehemalige Dekane der Fakultät(1979 - 2015)

 

Position

Name

Titel

Amtszeit

Dekane

Zhao, Qichang

Prof.

02.1979- 1982.02; 09.1991 - 08.1993

Ying, Yuntian

Prof.

02.1982 - 08.1986

Li, Zaize

Prof.

08.1986 - 08.1988

Liang, Yong

Prof. Dr.

08.1988 - 07.1989

Lin, Erkang

Prof.

04.07 - 28.07.1989

Zhu, Jianhua

Prof. Dr.

08.1993 – 09.2010

Huang, Keqin

Frau Prof.

10.2011-01.2013

Zhao, Jin

Frau Prof. Dr.

01.2013-

Prodekane

Tao, Xuejian

ao. Prof.

07.1989 - 07.1993

Zhu, Jianhua

Prof. Dr.

08.1988 - 07.1993

Jia, Huidie

Frau Prof.

01.1990 - 09.1991

Shang, Xianghua

Frau Prof.

08.1993 - 08.2000

Liu, Hua

Frau ao. Prof.

08.1993 - 05.1998

Huang, Keqin

Frau Prof.

09.2000 – bis jetzt

Guo, Yiwei

ao. Prof. Dr.

09.2010-